Umowa zamiany art. 603–604 kodeksu cywilnego

W umowie zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie do przeniesienia własności innej rzeczy (art. 603 Kodeksu cywilnego). Do umowy zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o umowie sprzedaży (art. 604 Kodeksu cywilnego). W związku z powyższymi regulacjami do umowy zamiany nieruchomości odnoszą się uwagi poczynione przy umowie sprzedaży nieruchomości. Jeżeli wartości zamienianych nieruchomości (lub praw) są różne, strony mogą zastosować dopłatę w celu wyrównania ich wartości.

Umowa zamiany

Umowa zamiany

Skorzystaj z naszych usług notarialnych

W naszej kancelarii, każdy dokument traktujemy z najwyższą starannością i profesjonalizmem. Rozumiemy, że zaufanie i bezpieczeństwo prawne to fundamenty, na których opiera się każda czynność notarialna. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci czuli się pewnie i zrozumieli każdy aspekt świadczonej przez nas usługi.