Poświadczenie dziedziczenia

Spadkobiercy dziedziczą spadek z ustawy albo – gdy spadkodawca sporządził testament – na podstawie testamentu. Spadkobiercy nabywają spadek z chwilą jego otwarcia tj. śmierci spadkodawcy. Spadkobiercy mogą udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia, sporządzonym przez notariusza.

 

Notariusz może dokonać poświadczenia dziedziczenia, gdy otwarcie spadku nastąpiło 01 lipca 1984 roku lub po tym dniu. Poświadczenie dziedziczenia może nastąpić u dowolnego notariusza niezależnie gdzie przed śmiercią mieszkał spadkodawca. Przeprowadzenie poświadczenia dziedziczenia może wymagać jednoczesnej osobistej obecności u notariusza wszystkich zainteresowanych, tj. spadkobierców ustawowych i testamentowych. Nadto spadkobiercy muszą być zgodni co do kręgu spadkobierców dziedziczących spadek po zmarłym. W przypadku niemożności jednoczesnego stawiennictwa wszystkich osób zainteresowanych możliwe jest sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia na podstawie opracowanego wcześniej przez notariusza projektu protokołu dziedziczenia.

Spadek

Spadek

Skorzystaj z naszych usług notarialnych

W naszej kancelarii, każdy dokument traktujemy z najwyższą starannością i profesjonalizmem. Rozumiemy, że zaufanie i bezpieczeństwo prawne to fundamenty, na których opiera się każda czynność notarialna. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci czuli się pewnie i zrozumieli każdy aspekt świadczonej przez nas usługi.