Tajemnica czynności notarialnych

Notariusz będący funkcjonariuszem publicznym zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy okoliczności o których dowiedział się podczas obsługi klientów swojej kancelarii. Obowiązek zachowania tajemnicy ciąży na notariuszu również po odwołaniu go z pełnionej funkcji.  Ze względu na tajemnicę zawodową notariusz nie może rozmawiać z osobami trzecimi o okolicznościach związanych z dokonywanymi przez niego czynnościami.

W naszej kancelarii notarialnej wszystkie czynności są dokonywane z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

Zachowanie poufności

Zachowanie poufności

Skorzystaj z naszych usług notarialnych

W naszej kancelarii, każdy dokument traktujemy z najwyższą starannością i profesjonalizmem. Rozumiemy, że zaufanie i bezpieczeństwo prawne to fundamenty, na których opiera się każda czynność notarialna. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci czuli się pewnie i zrozumieli każdy aspekt świadczonej przez nas usługi.