Umowa sprzedaży nieruchomości art. 535-602 kodeksu cywilnego

Umowa sprzedaży (często nazywana potocznie umową kupna – sprzedaży) jest jedną z najczęściej zawieranych umów dotyczących nieruchomości lub innych praw majątkowych. Przez umowę sprzedaży sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedającemu cenę. Umowę sprzedaży regulują art. 535 – 602 Kodeksu cywilnego. W umowie sprzedaży zawsze należy określić cenę, która musi być wyrażona w sumie pieniężnej – w walucie polskiej lub innej walucie. Sprzedaż nieruchomości nie może nastąpić pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu (np. nie można zastrzec, że kupujący nabędzie własność nieruchomości po zapłaceniu ceny).

 

Zastrzeżenie warunku lub terminu powoduje, że umowa nie przenosi własności na kupującego (jest umową zobowiązującą) i do przeniesienia własności konieczna jest odrębna umowa. Umowa sprzedaży nieruchomości przenosi własność na kupującego z chwilą jej zawarcia (tj. podpisania aktu notarialnego). W przypadku prawa użytkowania wieczystego, do jego przeniesienia na kupującego oprócz umowy sprzedaży konieczny jest wpis kupującego do księgi wieczystej. Podobnie jest w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego jest prowadzona księga wieczysta, jego przejście na kupującego wymaga wpisu w księdze wieczystej. Jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta prawo to przechodzi na kupującego z chwilą podpisania umowy.

Umowa sprzedaży nieruchomości

Umowa sprzedaży nieruchomości

Skorzystaj z naszych usług notarialnych

W naszej kancelarii, każdy dokument traktujemy z najwyższą starannością i profesjonalizmem. Rozumiemy, że zaufanie i bezpieczeństwo prawne to fundamenty, na których opiera się każda czynność notarialna. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci czuli się pewnie i zrozumieli każdy aspekt świadczonej przez nas usługi.