Czynności Notarialne

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały dla klienta i przejrzysty, a notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów wszystkich stron umowy oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem oraz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Notariusz dokonuje czynności notarialnych także poza siedzibą kancelarii, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Kancelaria dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej,
 • sporządzanie poświadczeń (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu; wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; daty okazania dokumentu; pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu),
 • spisywanie protokołów (spółek prawa handlowego oraz protokołów w celu stwierdzenia przebiegu czynności zdarzeń wywołujących skutki prawne),
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów
Umowa Sprzedaży Nieruchomości

Umowa Sprzedaży Nieruchomości

Umowa Przedwstępna

Umowa Przedwstępna

Umowa Darowizny

Umowa Darowizny

Rozdzielność Majątkowa – Intercyza

Rozdzielność Majątkowa – Intercyza

Zniesienie Współwłasności Nieruchomości

Zniesienie Współwłasności Nieruchomości

Umowa zamiany

Umowa zamiany

Testament

Testament

Skorzystaj z naszych usług notarialnych

W naszej kancelarii, każdy dokument traktujemy z najwyższą starannością i profesjonalizmem. Rozumiemy, że zaufanie i bezpieczeństwo prawne to fundamenty, na których opiera się każda czynność notarialna. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci czuli się pewnie i zrozumieli każdy aspekt świadczonej przez nas usługi.